Плевен днес е домакин на международна Хайфу конференция

22.04.2016 7:20

4.06.telec_

В Плевен днес ще се проведе първата по рода си международна конференция, посветена на иновативното безоперативно лечение с помощта на високоинтензивен фокусиран ултразвук – HIFU (хайфу, от англ. High Intensity Focused Ultrasound) на тема «HIFU терапия: клинична практика и бъдещи перспективи». Форумът се организира от МБАЛ «Света Марина» – Плевен съвместно с Медицински университет – Плевен и ще се проведе в Телекомуникационния ендоскопски център на МУ-Плевен.

Целта на конференцията е да се представи натрупаният 3-годишен опит в прилагането на този неинвазивен метод на термична аблация в лечението на над 350 случая на доброкачествени и злокачествени солидни тумори. Ще бъде изнесен и доклад за резултатите от двустранния научен проект, който е част от споразумение между Китайската Народна Република и Р България за научноизследователска дейност и развитие, с наименование «Изследване на възможностите на Хайфу технологиите (високофокусиран ултразвук) за лечение на миоми при български и китайски пациенти като неинвазивен алтернативен метод на конвенционалната хирургия“. Ще се даде възможност на лекарите, които са натрупали опит с различните клинични приложения на Хайфу терапията при лечение на миоми, рак на панкреаса в напреднал стадий, на доброкачествени и злокачествени тумори на гърдата и други да споделят своите знания с по-широка аудитория от лекари и студенти, специализанти и докторанти, както и да отговорят на въпроси относно принципите на това иновативно лечение.

Ректорът на МУ-Плевен проф. д-р Славчо Томов е председател на организационния комитет, а членове са китайските партньори на висшето училище проф. Зечуан Мей и д-р Джоу Кун, както и екипът на Хайфу Център при МБАЛ «Света Марина» – Плевен – чл.-кор. проф. Григор Горчев, проф. д-р Ташко Делийски, доц. д-р Добромир Димитров, д-р Хюлия Ферадова, д-р Надя Станиславова и д-р Венцислав Георгиев.

Регистрираните участници в първия Хайфу форум са 150 лекари, български и чуждестранни студенти по медицина. Международните гост-лектори освен партньорите на МУ-Плевен от Китай, са и лекари-специалисти от Испания, Германия и Румъния.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: