Съветниците не приеха вариант за разпределение на парите между спортни клубове в Плевен

31.03.2016 15:27

Sport closeup detail

Общинските съветници не успяха да приемат нито един от предложените им два варианта за разпределение на гласуваните с бюджета за 2016 г. средства между спортни клубове в Плевен. Така реално кандидатствалите за финансиране от Общината клубове към момента остават без такава помощ.

Предложенията бяха две – с вносител кмета Георг Спартански, което се базира на разпределение на парите, направено от Комисия с председател Таня Митранова, началник отдел „МДСТ” в Община Плевен, и второто предложение от ПК по Младежки дейности, спорт и туризъм към ОбС-Плевен с председател Цветан Антов.

Сумата, която бе определена за финансиране на спортни клубове е 195 000 лв. По предложението на кмета 145 000 лв. трябваше да се разпределят между 30 клуба по критерии, изготвени от общинската комисия. В предложението си кметът посочва, че 50 000 лв. ще бъдат оставени в резерва към група „Физическо възпитание и спорт”. Тази сума е била предвидена за финансиране с общински пари на Баскетболен клуб „Спартак”-Плевен, който има обаче неуредени финансови задължения към физически лица и запорни съобщения, получени в Общината. В коментара си при представяне на предложението кметът посочи, че след разговор с Цветан Антов е станало ясно, че клубът е с нова регистрация „Спартак – Пл” и към него няма запори.

Второто предложение на Комисията към местния парламент намалява парите на 12 клуба спрямо предложението, внесено от кмета, 17 остават без промяна, а един е с увеличени средства. Така реално на 30 спортни клуба се разпределят 130 000 лв. Също така в предложението на Комисията се посочва, че с 65 000 лв. се подпомага БК „Спартак – Пл”.

Нито едно обаче от двете предложения не получи мнозинство, за да бъде прието. Дебатът между съветниците бе около това какви са критериите, по които се разпределят тези пари.

В крайна сметка обаче нито един от кандидатствалите за финансиране от Общината спортни клубове ще получи каквито и да е било средства.

След края на гласуванията Георг Спартански бе категоричен, че друго предложение по този въпрос няма да внася на сесия на Общинския съвет. „Първо клубовете отказаха сами да си разпределят парите, второ се бламират усилията на администрацията без да има разписани критерии. Вие сте съветници и вие ще кажете как да стане, клубовете няма да се сърдят на администрацията. Направете критерии и ги разделете и ако ме убедите, че е законосъобразно, ще разпоредя на финансовия отдел да плати. Ако не, ще наложа вето и след това ще влезе в съда“.

По повод дебатите около критериите за разпределението на парите Таня Митранова коментира пред журналисти, че те са взаимствани и от други градове. Сред тях са – 20 % за масов спорт на всички клубове според критерии на Министерството на младежта и спорта, спортно-технически резултати в държавни и международни първенства, категоризация на клубовете, обучение на ученици от Спортното училище.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: