Открит ден, посветен на пролетно-летните мероприятия в лозята, организират в ИЛВ – Плевен

31.03.2016 10:18

6.03.ilv

Открит ден, посветен на пролетно-летните мероприятия в лозята, ще се проведе в Института по лозарство и винарство в Плевен на 14 април. Организатори са ИЛВ, Министерство на земеделието и храните, Селскостопанска академия – София и научнотехническите съюзи в земеделието.
Началото ще бъде дадено в 10.30 ч., като в програмата са предвидени панели за растително-защитни практики в лозята и поддържане на почвената повърхност и торене, презентации на водещи фирми в бранша, както и дегустации на вина.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: