БК „Мизия – 80“ – Плевен е одобрен по програма „Децата и спортният клуб“

15.03.2016 12:01

15.03.box

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев одобри 22 проекта на спортни клубове, кандидатствали за изпълнение на програма „Децата и спортният клуб” и определи средства в размер на 150 000 лева за финансиране на одобрените проекти. Сред одобрените клубове е и БК „Мизия – 80“ – Плевен, като средствата за него ще са в размер на 4000 лв.
През 2016 г. програмата ще се реализира в 11 населени места в цялата страна и ще предостави възможност на над 4 500 деца да се включат в 93 спортни прояви по 12 вида спорт. Целта на програмата е подобряване на условията и осигуряване на възможност за участие на деца в организирани спортни прояви, с оглед подобряване на физическата им дееспособност, спортно-техническите умения и създаване на мотивация за спортно развитие.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: