Обучение по програма за управление на конфликти започна в НУ „Отец Паисий“ – Плевен

01.03.2016 8:39

1.03.otec1

Ученическият съвет при НУ „Отец Паисий” започна тренингово обучение по програма „Управление на конфликтите”. В нея учениците се учат как да решават успешно конфликтни ситуации чрез интерактивни методи, като ролеви игри, казуси, дискусии и др. Така те формират базови знания и умения по темите: „Предмет, фази, видове и страни в конфликта”, „Управление на емоции и стилове на поведение при конфликт”, „Ролята на посредника за решаване на конфликтите” и др.
Обучението има за цел създаване на мрежа от връстници, които да помагат в търсенето на удовлетворяващи страните решения в случаи на конфликти и напрежение между ученици в училището. Идеята е да се използва разбирането на природата на конфликтите, които съпътстват ежедневно живота на човека, като нещо позитивно, даващо възможност за избор от множество варианти за справяне.

1.03.otec2

 

1.03.otec3

 

1.03.otec4

#тагове:

НАЙ-НОВИ: