Председателят на ОбС – Плевен ще участва в XXIX-то общо събрание на НСОРБ

22.02.2016 9:41

22.02.mitev

Председателят на Общински съвет – Плевен Мартин Митев ще участва в XXIX общо събрание на НСОРБ. Срещата е на 23 и 24 февруари /вторник и сряда/ в София. Предварителният дневен ред на форума включва промяна в Устава на НСОРБ, избор на Управителен и на Контролен съвет и на председатели на двата органа, приемане на програма за дейността на НСОРБ за 2016 г. и др. Отчет за бюджета на НСОРБ за 2015 г. и проектобюджет за 2016 г. ще бъдат докладвани от Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ.
На регионалното делегатско заседание в Плевен на 5.02.2016 г. бяха номинирани четири кандидатури за членове на Управителния съвет от Северозападния район. Това са кметът на община Троян Донка Михайлова, на община Монтана – Златко Живков, на община Враца – Калин Каменов и на община Лом – Пенка Пенкова. Ръководният орган на НСОРБ се състои от общо 23-ма членове, които се избират от Общото събрание за срок от 4 години. Съставът му се формира на регионален принцип, като 12 общини имат право на едно представителство в него плюс един от Столичната община.
Общото събрание ще обсъжда и промени в Устава на НСОРБ. Ще се обсъждат и възможностите за създаване на централен орган за покупки за нуждите на общините. Институцията е предвидена в новия Закон за обществени поръчки.
Общо събрание на НСОРБ ще обяви и резултатите от гласуването за председатели на Контролния и на Управителния съвет. Кандидатурата за член на Контролния съвет на НСОРБ, издигната от регионалното делегатско заседание за Северозападния район, е на Дарин Ангелов – общински съветник от Общински съвет – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: