Предложенията за смяна на шефовете на две общински фирми влизат отново на сесия на местния парламент в Плевен

21.02.2016 10:02

inj

По предложение на кмета Георг Спартански съветниците на Плевен ще обсъдят освобождаването от длъжност на  управителя на „Инжстрой” ЕООД и членовете на Съвета на директорите на „Тибор” ЕАД и избиране на нови. Дебатът около двете предложения ще се състои на заседанието на Общинския съвет на Плевен, насрочено за 25 февруари, четвъртък, от 9 часа в конферентната зала на сграда „Гена Димитрова”.

Ще припомним, че на януарската сесия такива предложения бяха внесени от общински съветници, които обаче сами ги оттеглиха. Сега кметът Спартански ги предлага за дебат в местния парламент.

Договорът за възлагане управлението на „Инжстрой” ЕООД на Валентина Вълчанова е бил за 1 година, като срокът му е изтекъл и е удължен с допълнително споразумение до 25 февруари, се посочва в предложението на кмета. Това именно и налага изборът на нов управител на дружеството.

Същият мотив е посочен и в предложението за избор на нови членове на УС на „Тибор” ЕАД. Срокът на договора с избраните членове на дружеството Мая Макавеева, Делчо Янков и Анатолий Илиев е изтекъл на 12 януари 2015 г., след което е бил удължен с допълнителни споразумения до 11 януари 2016 г. След това са подписани други допълнителни споразумения и срокът на договорите е удължен до 25 февруари 2016 г.

На сесията в четвъртък съветниците трябва да решат освобождават ли от длъжност досегашните шефове на двете фирми и кой ще заеме тяхното място.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: