Новоизбрани представители на местната власт се обучават в Плевен

04.02.2016 11:56

4.02.obuchenie1

Кметове, заместник-кметове на общини от Северозападния район, както и председатели на общински съвети и съветници участват в днешното обучение, организирано в Плевен от Националното сдружение на общините в Република България. Те бяха приветствани от изпълнителния директор на НСОРБ Гинка Чавдарова и от кмета на Община Плевен Георг Спартански.
„Поздравявам всички ви, защото всеки избор означава доверие във вас, а доверието се защитава ежедневно с работа. В началото на 4-годишния мандат ви пожелавам здраве, другото се постига, стига човек да има качества и да има добър екип. Знаете, че политиката е маратон, там печели не най-бързият, а най-издръжливият. Печалбата не е в личен план, тя е за жителите на местната общност. Пожелавам ви в края на вашия мандат да ви изпратят поне с половината аплодисменти, които сте получили при избирането ви”, пожела г-н Спартански. Той напомни, че НСОРБ и помощта, която то оказва, са неоценимо партньорство, защото имат изключително богат практически опит в местното самоуправление.

4.02.obuchenie2
Една от целите, които очерта изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова, е че трябва да се положи старание имиджът на общините да се променя към добро. „Има реални добри неща, които се случват при невероятно трудни условия – примерите са и от практиките с работа с роми, с уязвими групи, с деца, уникални неща се случват. Нека им дадем повече гласност и да споделим добър опит”, призова г-жа Чавдарова. Тя припомни, че споделянето и на неуспешни практики също е ценно, от гледна точка на това грешките да не се допускат.
На обучението лектор е и Каре Пребен Хегланд, представител на Асоциацията на норвежките общини, който ще представи пред присъстващите норвежкия опит в децентрализирания модел на община.
Регионалното делегатско заседание на Националното сдружение на общините в Република България ще бъде открито на 5 февруари в 9.30 ч. в зала „Плевен” в сградата на Областната администрация. На заседанието ще бъдат издигнати кандидатури за членове на Управителния съвет от Северозападния район. Според предварителния дневен ред при желание ще се обсъждат и предложения за членове на Контролния съвет и за председатели и заместник-председатели на постоянните комисии на НСОРБ.

4.02.obuchenie3

#тагове:

НАЙ-НОВИ: