Решено: Закриват ОДЗ „Яница” в Плевен

28.01.2016 16:18

27.08.yanica

Съветниците на Плевен днес взеха решение да бъде закрито ОДЗ „Яница” в Плевен. Предложението бе под точка 15 в дневния ред и бе подкрепено от местните депутати.

За сагата около детското заведение е писано не един път. То се помещава в имот публична общинска собственост, който се намира в жк „Дружба”, втори микрорайон. Сградата е построена 1988 г. с площ от 1215 кв.м.

По сградата обаче бяха констатирани деформации, поради което бе извършено инженерно-геоложко проучване и конструктивно обследване на и в района й. В резултат на обследването бе препоръчано на кмета на община Плевен да ограничи ползването на сградата за дейности, свързани с предназначението й, поради установени необратими деформации, появили се в резултат на фундиране в нездрава почва, високи подпочвени води, дефектирали подземни комуникации.

Специалистите констатираха, че сградата не може да бъде ползвана повече за нуждите на децата, защото съществува потенциална опасност за техния живот и здраве. Посочено бе още, че укрепването ще е в обеми, съизмерими с ново монолитно строителство, следователно ще е икономически нецелесъобразно. В същото време конструктивните мерки за усилване и укрепване на сградата няма да дадат пълна гаранция за поведението на конструкцията в бъдеще.

Въз основа на констатациите на експертите със заповед на кмета на община Плевен от 28 септември 2015 г. бе преустановено за неопределено време използването на сградата за нуждите на детското заведение.

Предприети са и действия за разпределение на децата и персонала на детската градина в други детски заведения в град Плевен. Директорът на ОДЗ „Яница” е изготвила и представила за съгласуване актуализация на Списък – образец 2 на детската градина за учебната 2015/2016 г. Данните в него отговарят на нормативното основание за статута на детската градина, но тя не функционира като самостоятелна структура в сградата, определена за ползване от ОДЗ „Яница” – Плевен.

Според приетото днес решение на Общинския съвет детското заведение ще престане да функционира от дата 1 март 2016 г.

Снимка: архив

#тагове:

НАЙ-НОВИ: