Реконструират по проект паметника-костница в Тръстеник

14.12.2015 10:24

14.12.trastenik

В Областна администрация – Плевен се проведе заседание на постоянно действащата областна комисия „Военни паметници“. На срещата бе разгледано инвестиционно предложение за реконструкция и възстановяване на Паметник-костница на загиналите във войните в Тръстеник, община Долна Митрополия. Общината кандидатства за безвъзмездно финансиране по програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния – България 2014 – 2020, с проект „Отвъд Дунав – паралели и връзки в културното, историческото и икономическо развитие на Румъния и България в периода 1850 – 1944“ по Приоритетна Ос 2: „Зелен регион“, Специфична цел 2.1 „Подобряване устойчивото използване на природното наследство и ресурси и културното наследство“.
Заместник-областният управител арх. Бойко Балтаков откри заседанието и представи на членовете на комисията подробности по инвестиционното предложение. Предложението беше обсъдено и изпратено на Министерство на отбраната за съгласуване, съгласно изискванията на Закона за военните паметници.

Снимка: Николай Димитров

#тагове:

НАЙ-НОВИ: