Любопитно, по повод 10 декември! Военните кореспонденти, в-к „Дейли Нюз” – Арчибалд Форбс

08.12.2015 8:22

Руско-турската война от 1877-78г. е събитие, което насочва вниманието на световната общественост към Балканите. Аташираните към щабовете на воюващите страни кореспонденти стават свидетели „на една паметна война, вероятно най-величествената през 19 век”, по думите на френския журналист А. Млоховски дьо Белина. В сравнение с други войни, тази привлича най-голям брой представители на печата. По думите на В. И. Данченко само в Главната квартира на руската армия техния брой достига 76.

v2
От кореспондентите се изисква само препоръка от руски или чужди високопоставени лица – гаранция, че няма да се нарушат поетите задължения. Условията, при които се допускат, са умерени. Предварителна цензура не е въвеждана – не трябва да се съобщава само за движението, разположението, числеността и предстоящите действия на войските. Придвижването става свободно, за промяна на местонахождението и целта на движение се е уведомява щаба на командването. За улеснение е въведен кореспондентски знак. Първоначално той е метална пластина с императорския герб, поставяна на лявата ръка. По–късно тя е заменена с копринена лента с печата на полевия щаб и номера на кореспондента. Представители на печата има от Англия, Германия, Испания, Австро-Унгария, Португалия, Северна и Южна Америка. Подборът се е извършвал от самите редакции, главната задача е бързото изпращане на новини от фронта.
Първите репортажи се появяват на страниците на „Daily news”. Вестникът е основан през 1846 година от английския писател Чарлз Дикенс. Ежедневник с либерална ориентация, един от най-авторитетните не само в Англия, но и в Европа. Излиза в тираж 50 000, който по време на войната се удвоява. Това е един от първите вестници, който изнася материали за потушаването на Априлското въстание, проследява се и дипломатическата подготовка на Руско-турската война 1877-78 г. Съзнавайки важността на войната, редакцията създава възможно най-добрите условия за работа на своите кореспонденти. Пътят на дописките от фронта до Англия е Букурещ – Виена – Лондон. Вестникът откупува телеграфна линия Виена – Лондон за определени часове на денонощието. Кореспондентите разполагат с достатъчно средства за заплащане на секретари, куриери и сътрудници. Военните репортажи са препечатвани и от други издания.
Вестник „Daily news” е един от първите, който изпраща свои кореспонденти на бойния театър – Макгахан, Форбс и Милет – в руската армия и Пиърс в Цариград. Ръководството на вестника определя за „старши” Арчибалд Форбс, който е имал последна дума при различия в мненията. Право, което никога не е използвал.

v1
Форбс е роден на 17 април 1838 година в Шотландия. Завършва университета в Абърдийн. Служи в Драгунски полк на британската армия, но напуска по здравословни причини. По време на Френско-пруската война 1870 година изпраща дописки за „Morning Advertiser”. След битката при Седан, вестникът се отказва от услугите му и той започва работа в „Daily news”. Отново е изпратен на фронта – в Испания отразява т.н. Карлистка война, след това и Сръбско-турската от 1876 година.
В Главната квартира на руската армия в Кишинев пристига на 6 май 1877 година. Посрещнат е добре от русите. Авторитетът и осведомеността на Форбс са забележителни. Според Немирович-Данченко щом Форбс се е готвел за заминаване всички кореспонденти се раздвижвали, защото знаели, че се готви нещо важно и интересно. За него Кон-Абрест пише: „Той не признаваше нито умора, нито опасност, когато се отнасяше до научаването на някаква новина.”
След като присъства и описва форсирането на Дунава при Свищов, Форбс остава в Главната квартира на руската армия. Репортажите му, писани по донесенията на ген. Гурко, изпреварват тези на Макгахан, който е далеч от телеграфните връзки с вестника си.
В края на юли, по съвет на граф Игнатиев, Арчибалд Форбс заминава за Плевен. Лично наблюдава ІІ щурм на града – 30 юли 1877 година. След руския неуспех бърза за Букурещ, а от там за Унгария, за да предаде кореспонденцията си. После отново е в Главната квартира в Горна Студена. Посещава Източния отряд и пише репортажи от селата Обретеник, Павел, Бяла и от брега на р. Лом.
С получаването на първи сведения за атаката на Сюлейман паша, той заминава за Шипка и наблюдава бойните действия. Отново е в Букурещ, откъдето пръв изпраща репортаж от 6 000 думи до „Daily news”. При завръщането си в Горна Студена се среща с граф Игнатиев и Александър ІІ. Пред тях описва боя на Шипка и прави заключението, че Сюлейман паша няма да може да премине в Северна България. Императорът го награждава с орден „Свети Станислав”. Собственикът на „Daily news” също го поздравява за блестящите дописки.
На 31 август 1877г., когато се води боя при селата Пелишат и Згалево, Форбс пътува от Горна Студена към Пордим. Тук научава за победата на русите, отбили удара на Осман паша. По време на ІІІ щурм – 11 и 12 септември 1877г., Форбс наблюдава отначало боя при с. Гривица, а по-късно при с. Радишево. След сражението заминава за Букурещ, за да телеграфира за третия неуспех на русите при Плевен. От там се прибира в Англия.
В Букурещ се връща през декември 1877г., за да подреди и изпрати репортажите на Макгахан за последния бой при Плевен и капитулацията на Осман паша.
Издава кореспонденциите си от войната в самостоятелно издание „The War Correspondence of the Dajlly News 1877“, Vol 1-3, 1878, Leipzig.
Арчибалд Форбс участва като кореспондент в още две войни – Афганистанската през 1879 година и веднага след нея заминава за Южна Африка. И в тези събития се проявява като отличен организатор и репортажите му първи достигат до Англия.
След тази война се прибира в Лондон. Умира на 30 март 1900 година на 62 г. след тежко боледуване.
След войната Българското Учредително събрание изпраща благодарствена телеграма до редакцията на „Daily news” за дейността на кореспондентите по отразяване на събитията от Източната криза.
Мария Лилова, ВИМ Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: