Интермес

Прокуратурата трябва да се произнесе по казуса със заличените съветници от ГЕРБ-Плевен

30.11.2015 12:56

15.07.prisada

Преписка е образувана в Районна прокуратура – Плевен по казуса със заличените общински съветници от листата на ПП ГЕРБ-Плевен. Това става ясно от решение на Общинската избирателна комисия – Плевен, в което се посочва, че е „постъпила е молба с вх. № 428 от 13.11.2015 г. на ОИК – Плевен от Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков, с която се иска във връзка с Решение № 11880 / 10.11.2015 г., постановено по адм.д. № 12 633/2015 г. по описа на Върховен Административен Съд, с което е прогласена нищожността на Решение № 327-МИ/27.10.2015 г. на ОИК – Плевен, за свикване на незабавно заседание на комисията и постановяване на ново решение, с което двамата да бъдат обявени за избрани общински съветници от ПП „ГЕРБ” в съответствие с изборните резултати”.

В ОИК – Плевен е постъпило и писмо от ЦИК от 19.11.2015 г., с което се изпраща жалба за произнасяне по компетентност на двамата молители.

„След запознаване и обсъждане на материалите по преписката, ОИК – Плевен, счита, че направените изводи от страна на ЦИК относно твърдените факти от молителите, че подадените заявления по чл. 453, ал. 5 от ИК се явяват документ с невярно съдържание, то разглеждането на този въпрос е от компетентността на прокуратурата”, се посочва в решението на избирателната комисия в Плевен.

Затова и от ОИК посочват в решението си, че е „необходим акт на прокуратурата, който да се произнесе относно обстоятелството, дали подадените заявления от Станислав Маринчев Иванов и Емил Богданов Цветков, са написани и подписани от тях. В тази връзка е образувана преписка под № В-5973/2015г.по описа на РП-Плевен”.

ОИК – Плевен ще се произнесе по подадена молба на Станислав Иванов и Емил Цветков да бъдат обявени за избрани общински съветници от ПП „ГЕРБ” след приключване на преписката в РП-Плевен, с влязло в сила постановление.

По решението на ОИК-Плевен със „за” са гласували 6 членове и още толкова са били против. Затова и от избирателната комисия посочват, че „въз основа на описаното поименно гласуване и на основание чл.85, ал.4 от Изборния кодекс по т.2 от дневния ред няма необходимото мнозинство за решение, т.е. е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса”. Обжалването е в тридневен срок пред ЦИК.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: