Областният управител свика епизоотичната комисия във връзка със случаи на бруцелоза в Кнежа

27.11.2015 14:36

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Областният управител Ралица Добрева свика епизоотичната комисия във връзка с регистрирани положителни проби в Кнежа на болестта бруцелоза. По първоначални данни на Агенцията по храните заразата е била установена при 6 говеда.
В тази връзка със свое решение Областната епизоотична комисия разпореди набор от спешни мерки с цел ограничаване и ликвидиране на първичното огнище на бруцелоза. Забранява се придвижването на едри, дребни преживни и еднокопитни животни към и от територията на гр. Кнежа. Животните трябва да бъдат спрени от паша.
ОДБХ-Плевен ще организира незабавно инвентаризация на такива животни на територията на Област Плевен. Те ще бъдат изследвани и поставени под постоянен контрол от официален ветеринарен. Дворовете, помещенията, инвентара, амуницията и торищата в животновъдните обекти с положително реагирали за бруцелоза животни да бъдат незабавно дезинфекцирани, разпореди още Областната епизоотична комисия, председателствана на днешното си заседание от Областния управител Ралица Добрева.
Епизоотично проучване ще даде информация за източника на инфекцията, като ще бъде проследено придвижването на едри, дребни преживни и еднокопитни животни от и към гр. Кнежа от 01.01.2015 г. до сега.
Жителите на населеното место ще бъдат запознати с клиничните прояви на болестта и начините за предпазване от заразяване с бруцелоза на животните и хората. Забранява се клането на дребни и едри преживни животни в Кнежа. Собствениците на едри и дребни преживни животни са длъжни да уведомяват официалния ветеринарен лекар д-р Галя Тошева – Пенева, за всички случаи на аборти, задържане на плаценти, бурзити, артрити и орхити по животните.
Контролът от страна на ОБДХ – Плевен върху млекопреработвателните предприятия ще бъде засилен, като директорът е разпоредил млякото, добивано от едри и дребни преживни животни от гр.Кнежа, предназначено за лична консумация, да бъде използвано за консумация или за производство на млечни продукти с период на зреене най-малко 60 дни или след преминаване на термична преработка – пастьоризация при минимум 72°С за 15 секунди или при 63°С за 30 минути.
Бруцелозата е бактериална инфекциозна болест – зооноза, която се предава на хората директно или индиректно от болни животни – основно домашни преживни животни и свине. Най-честата симптоматиката при заболелите животни е повишена температура, аборти, подути стави и други. Заразата става с директен контакт между здрави и болни животни. Замърсени с причинителя фуражи, оборудване, водопои, превозни средства и постеля също могат да бъдат източник на зараза.
Решението на Областната епизоотична комисия, заповедта на Областния управител и заповедта на ОДБХ – Плевен ще бъдат сведени до знанието на всички Общини на територията на Област Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: