Предоставят почасови услуги на нуждаещи се по проект „Независим живот за гражданите на Левски“

24.11.2015 17:43

24.11.levski

Община Левски предоставя почасови услуги за хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване по проект „Независим живот за гражданите на Левски“. Проектът е с продължителност 19 месеца, а документи се приемат от 25 ноември до 8 декември от 8 до 12 ч. и от 13 до 17 ч. в Община Левски, ул. „България“ 58, ет. 3, стая 303. Подаването на документи за включване в проекта се извършва лично или чрез представител на кандидата.
Необходимите документи за кандидатите са заявление за ползване на услугата „Социален асистент“ или „Домашен помощник“ (по образец), коeто могат да получат в Общината, както и копие от лична карта и оригинал за справка, копие от личен амбулаторен картон при наличие на такъв и оригинал за справка, копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова и оригинал за справка, писмено съгласие за ползване на личните данни на лицето от доставчиците на услугата, други документи по преценка на доставчика.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: