40 трудно подвижни жители на община Белене ще имат домашен помощник по проект

28.10.2015 16:09

28.10.proekt

Вчера с писмо на ръководителя на управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 община Белене е уведомена за одобрението на подаденото проектно предложение „Алтернатива за равноправен и независим живот”, съобщиха от пресцентъра на местната администрация. В рамките на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездната финансова помощ за община Белене са одобрени средства с общ размер 499 907,30 лв. Продължителност на планираните дейностите, заложени в проекта, е 20 месеца. Предвидените в проекта мерки с фокус засилване на социалното включване са специално насочени към хората с увреждания и самотни възрастни хора над 65 години.
Изпълнението на планираните дейности ще осигури достъп до услуги в домашна среда, подкрепа за включване и преодоляване на социалната изолация. Ще се реализира устойчивост на социалните услуги, чрез разширяване на дейността на създаденото звено по схема „Помощ в дома“ в община Белене. Почасовото предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда е създаване на реална възможност за достоен живот на 65 трудно подвижни, тежко и лежащо болни хора с увреждания. В рамките на проекта 40 жители на общината ще получават услугата „домашен помощник”, а обгрижвани ще са още 27 с увреждания.
Новоназначен за предоставяне на услугите ще е персонал от 20 човека през декември 2015 г., а още 27 ще получат възможност за заетост през март 2016 г. (след приключване на проекта „Нови възможности за грижа”).
Ще бъдат назначени трима експерти – психолог, социален работник и медицински специалист. Задачата им е да осигурят подкрепа за потребителите на социални и здравни услуги, според тяхната индивидуална потребност. Ще осигуряват и психологическа подкрепа и консултиране на персонала, зает с предоставянето на услугите „личен асистент” и „домашен помощник”. За осигуряване на мобилност и достъпност на предоставяните услуги на територията на общината е одобрен за закупуване и първият специализиран транспорт за хора с увреждания.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: