Над 1800 са одобрените заявления за помощ за първокласници в Плевенско

16.10.2015 14:24

parvoklasnici

1829 са издадените заповеди за отпускане на еднократна целева помощ за първокласници в област Плевен. Броят на децата е 1861, информира Рени Караиванова, директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане”-Плевен.

До крайния срок, който бе вчера, 15 октомври, общо подадените заявления-декларации са 1875. Отказ за получаване на помощта са получили 24 кандидати, има заявления, които все още се обработват.

Най-много са заявленията от община Плевен –899, следват община Червен бряг с 240 и община Долна Митрополия – със 138, община Левски – 138, община Кнежа – 95 и т.н.

Право на еднократната целева помощ за първокласници, която е в размер на 250 лв., имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище. Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията трябва да е по-нисък или равен на 350 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Помощта се възстановява, ако детето не е постъпило в училище.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: