Създадоха Училищен ученически съвет в ДФСГ „Интелект”- Плевен

15.10.2015 15:13

intelekt

Днес в ДФСГ „Интелект“ – Плевен е бил учреден Училищен ученически съвет /УУС/ като орган на ученическото самоуправление с мандат за учебната 2015 /2016 г. Това съобщиха от плевенската гимназия.

УУС ще даде възможност на учениците да участват активно в процесите на вземане на решения, отнасящи се до ученическата общност и ще подпомогне комуникацията между ученици-учители и родители в градивен аспект.

Дейността му ще е съобразена с образователната и здравна програма, правилника  за вътрешния ред, хигиенните изисквания и интересите на  децата.

Изграждането на УУС е в отговор на потребностите на младите хора и в подкрепа на демократизиране на взаимоотношенията в училище.

Снимка: ДФСГ „Интелект“

#тагове:

НАЙ-НОВИ: