Магистрати и съдебни служители от област Плевен преминаха обучения у нас и в чужбина

13.10.2015 11:46

13.10.proekt

Общо 361 магистрати и 299 съдебни служители бяха обучени по проект „Укрепване на eфективността на съдебната система чрез обучение без граници” с бюджет в размер на 1 858 544, 056 лв. Проектът бе осъществен от Националния институт на правосъдието /НИП/ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”. Сред обучените бяха шестима 11 съдебни служители от плевенския съдебен окръг.
В рамките на този проект специализирани обучения в страната преминаха магистрати и съдебни служители по теми, касаещи управлението на бюджета на органите на съдебната власт, стратегическото планиране, поведенически анализ, психология.
Другата основна дейност бяха обученията и стажовете за магистрати и съдебни служители в 13 партньорски организации в страни-членки на Съюза, с което бе дадена възможност на 200 магистратии 85 съдебни служители да участват в семинари по актуалните за Европа и света проблеми (трафик на хора и трафик на мигранти, корупция, противодействие на радикалния тероризъм, компютърни престъпления).

#тагове:

НАЙ-НОВИ: