Първата жалба в Плевенско е факт месец преди местните избори

22.09.2015 11:02

22.09.kneja

Малко повече от месец остава до местните избори, а първата жалба в Плевенска област вече е налице. Тя е постъпила в ЦИК от Катя Герговска, представител на ПП „ГЕРБ“ срещу решение на ОИК в община Кнежа. С него е оставена без уважение жалбата й против заповед на кмета на община Кнежа за промяна адреса на избирателна секция №153900014, с. Бреница.
В жалбата се сочи, че извършената промяна на адреса на избирателната секция в последния момент е нецелесъобразна, тъй като това ще доведе до объркване на по-голяма част от избирателите. Твърди се, че решението на ОИК – Кнежа е немотивирано. Направено е искане за отмяна на обжалваното решение, както и за постановяване на решение, с което да се допусне преместването на секция № 153900014 в село Бреница от ул. „Христо Ботев“ № 12 (ОУ „Христо Ботев“) на ул. „Александър Стамболийски“ № 2 в сградата на „Сортови семена“ – Вардим.
Видно от протокола от направената проверка на място се констатира, че секцията, намираща се в ОУ „Христо Ботев“ отговаря на изискванията, както и за достъп и придвижване, така и за гласуване на гласоподаватели. Посочено е също така, че е приемливо секция № 153900014 да бъде разположена на І етаж на ОУ „Христо Ботев“, където се намира и секция № 153900015, за която няма постъпили възражения. Изтъква се, че преместването на секция № 153900014 не е обосновано, тъй като предложената сграда – сградата на „Сортови семена“ – Вардим, на ул. „Александър Стамболийски“ № 2 е частна собственост и достъпът до нея е по-неподходящ.
ЦИК е оставила жалбата без уважение, като неоснователна, а решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: