Общината отдава под наем два павилиона в Плевен

22.09.2015 14:26

pleven dnes

Два павилиона на едно от най-апетитните за търговия места в Плевен ще бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с тайно наддаване. И двете преместваеми съоръжения са по 6 кв.метра и се намират на спирката за градския транспорт на ул. „Данаил Попов” до Дом на книгата.

Начална месечна цена е 375.00 лв./без ДДС/. Павилионите ще бъдат отдадени под наем за срок от 5 години.

Участниците в търга нямат право да подават повече от една оферта за един имот, както и да правят допълнения и изменения в подадените документи.

Търгът ще се проведе на 30 септември от 13:30 ч. в сградата на Община Плевен, Заседателна зала, ет. 3.
Предложенията от участниците в търга ще се приемат до 16:00 ч. на 29 септември в Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. ”Възраждане” № 4.

При липса на кандидати или на обявен спечелил участник, нов търг ще се проведе на 8 октомври от 13:30 ч. при същите тръжни правила.

Повече информация за търга и нужните документи можете да намерите на сайта на Община Плевен – www.pleven.bg.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: