1178 семейства на първокласници в област Плевен ще получат помощ от държавата

02.09.2015 16:43

1 klas deca

1178 са издадените към момента заповеди за отпускане на еднократна целева помощ за първокласници в област Плевен. Броят на децата е 1202, информират от Регионална дирекция „Социално подпомагане”-Плевен. Подадените молби са били 1450. Отказ за получаване на помощта са получили 12, а 260 са в процес на обработване.

Най-много са молбите в община Плевен – 696, следват община Червен бряг със 194 молби и община Долна Митрополия – със 117, община Левски – 101, община Гулянци – 63 и т.н.

Право на еднократната целева помощ за първокласници, която е в размер на 250 лв., имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище. Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията трябва да е по-нисък или равен на 350 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Молби-декларациите се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по постоянен адрес. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: