Дават стипендии за студенти и специализанти в медицински специалности от ромски произход

01.09.2015 11:45

19.06.lekari

Със стипендии ще бъдат подкрепени студенти, докторанти и специализанти от ромски произход, обучаващи се в медицински специалности в акредитирани университети или колежи в България. Това е възможно по програма „Инициативи за обществено здраве” към Министерство на здравеопазването.

Подкрепата включва наставничество по време на следването, обучение по застъпничество, учебни такси и стипендии за допълнителни учебни разходи. Допустимите специалности са: медицина, дентална медицина, фармация, управление на здравни грижи, трудова медицина и работоспособност, както и обучаващи се за лаборанти, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, помощник-фармацевти и др. медицински специалности в медицински висши учебни заведения.

Повече информация може да се получи на: www.scholarship.sonikstart.eu. Крайния срок за кандидатстване е 30 септември.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: