Кметът на Кнежа Симеон Шарабански подписа нов договор на стойност близо 400 000 евро

18.08.2015 12:35

18.08.umbal

Кметът на община Кнежа Симеон Шарабански и заместник-министърът на Министерство на енергетиката Антон Павлов, подписаха договорът за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“. Това информират от пресцентъра на Общината.
Проект „Здравето на природата е здраве за хората – изграждане и инсталиране на възобновяеми енергийни източници в „Многопрофилна болница за активно лечение – Кнежа” ЕООД” е на стойност 395 940, 00 евро и превижда изграждане и инсталация на възобновяеми енергийни източници – отоплителна, вентилационна и соларна система; намаляване емисиите на СО2 и увеличаване производството на енергия от ВЕИ; осигуряване на по-здравословна среда в МБАЛ – Кнежа, както и подобряване на медицинските грижи в община Кнежа.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: