Фонтанът в Градската градина отново ще пее (обновена + снимки)

06.08.2015 18:10

Емблематичният за плевенчани фонтан в Градската градина отново ще пее и осветява любимото за всички поколения място. Той ще бъде реконструиран основно заедно с трите водни огледала, с което ще бъде допълнена визията на новата централна зона.

7.08.fontan1
След успешното изпълнение на основните обекти по Проект „Обновяване и модернизация на физическата среда, чрез реконструкция на Централната пешеходна зона на град Плевен” Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. одобри финансирането на двата допълнителни обекта „Пеещ фонтан” и „Водни огледала”. Дейностите са на обща стойност 898 638 лв., задължителният и допълнителен собствен принос на Община Плевен е в размер на 73 811 лв.
Срокът на изпълнение на проекта се удължава до 19.12.2015 г.
След проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки избраният изпълнител е „АКВА ПЛОЩИ ПЛЕВЕН” ДЗЗД-София. Предстои сключване на договор с дружеството за извършване на строително-монтажни работи с продължителност 74 дни.
Модернизацията на обектите цели технологично подобряване на естетичното въздействие на водните съоръжения, светлинните и звуковите ефекти. Предвидени са и 678 кв.м площи за озеленяване. Ще бъде извършена подмяна и допълване на редицата от съществуващи дървета и затревяване на площта около фонтана и трите водни огледала.
Решенията са насочени към прецизиране и актуализация на водните количества в зависимост от исканите водни ефекти с тенденция към намаляване разхода на вода и електричество и възможности за различни сценарии.
Реконструкцията на централната пешеходна зона е едно от най-мащабните постижения на Община Плевен сред реализираните проекти с европейско финансиране, възлизащи на близо 140 милиона лева. Това информират от Пресцентър на Община Плевен.

7.08.fontan2

#тагове:

НАЙ-НОВИ: