Петьо Маринов е преизбран за председател на СКШ Спартак Плевен XXI

29.05.2015 8:00

На 23 май в зала на бул.Дойран 160 се проведе извънредно отчетно- изборно събрание на СКШ Спартак Плевен XXI при следният дневен ред : 1.Отчет на Управителният съвет за периода декември 2013 – април 2015 2.Отчет на Контролният съвет за периода декември 2013 – април 2015 3. Обсъждане и приемане на отчетите на Управителния съвет и Контролния съвет 4. Промени в устава 5. Избор на Председател , Управителен съвет и Контролен съвет на СКШ Спартак Плевен XXI 6 .Разни

17.04.chess1_

Събранието беше открито от председателя на СКШ Спартак Плевен XXI Петьо Маринов. Той поясни ,че събранието е извънредно ,тъй като се свиква във връзка с предложен нов план за развитие и привличане на нови спонсори. След проверка на кворума стана ясно ,че присъстват 14 членове на клуба ,редовно заплатили членския си внос. Петьо Маринов прочете отчета на УС за периода декември 2013 – април 2015 година . Членовете на клуба се запознаха и с отчета на КС. И двата отчета бяха приети без възражения и единодушно.Във връзка с унифициране на мандатността на клуба с мандатността в други клубове и шахматната федерация ,се реши да се направи промяна в устава от 3 на 4 години. След кратка пауза ,се премина към гласуване за председател на клуба. Председателят на събранието г-н Андреев обяви ,че в УС е постъпила в срок , само една кандидатура , на досегашният председател на Спартак Плевен XXI г-н Петьо Маринов. С 14 гласа от 14 възможни ,за председател на Спартак Плевен XXI беше избран Петьо Маринов. Новият председател предложи своят екип включващ Чавдар Андреев – заместник председател и членове Илиян Игнатов , Габриел Георгиев и Йордан Маринов.
Форумът отдели сериозно внимание върху развитието на клуба в краткосрочен план, привличане на нови спонсори , както и амбиции ,клуба да заеме водещо място в развитието на детско – юнощеският шахмат в България. В тази връзка клубът застава категорично зад треньора на Спартак Плевен XXI мс Михаил Гигов. Ще бъдат ползвани и треньорските услуги на състезателя на клуба и национал на България – гм Красимир Русев.
След броени дни ,предстои и участие на представителните отбори на Спартак Плевен XXI – мъже и жени на ДОП по шахмат в кк Слънчев бряг, като целта пред женският отбор е 1-вото място в Б група ,осигуряващо участие в А група през 2016 година.Утвърден беше състава на жените : Фиде майстор Пламена Андреева , мс Славея Щерева ,Вероника Андреева , Милена Стефанова и Гергана Димитрова. В мъжкият отбор ще вземат участие Фиде майстор Николай Йорданов , мс Стелиян Георгиев , мс Михаил Гигов , Радослав Атанасов и Петьо Маринов.
Снимка – архив Плевен за Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: