Общо 7 000 лв. осигурява Общината за ремонт на храма в Николаево и здравната служба в Ласкар

27.05.2015 12:41

27.05.laskar1

Кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков се срещна с жителите на Николаево и Ласкар. На срещата присъстваха и председателят на Общинския съвет Дарин Ангелов, зам.-кметът на Община Плевен Дамянка Владимирова и общинският съветник Даниела Гонкова. Проф. Стойков представи накратко изпълнението на бюджета за 2014 година и се запозна с проблемите, които хората представиха пред него.
Кметство Ласкар няма собствен бюджет. През изминалата година за нуждите на населеното място са извършени разходи от бюджета на Община Плевен в размер на 13 368,40 лв., като по-голяма част от средствата са за извършени ремонти на уличното осветление и текущ ремонт на уличната мрежа.

27.05.laskar2
В Николаево отчетът за изпълнение на разходите по бюджета към 31.12.2014 е 116 926 лв., или общото изпълнение е 91.59%. 40 219 лв. са усвоени за изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа, осветление, чистота, озеленяване и управление на дейностите по отпадъците, като средствата са осигурени изцяло от собствените приходи на Общината.
Акцент в разговорите бе темата за заетостта и действията, предприети от кмета и резултатите от тях. Проф. Стойков подчерта, че нивото на безработицата на територията на Общината е с 2% по-ниско спрямо средните стойности за страната.
„За последните три години със съдействието на общинското ръководство в Плевен по различни проекти и мерки са разкрити над 1700 работни места. 114 работни места са разкрити в с. Ясен, 500 души ще бъдат наети в новоизградения завод за автомобилни компоненти на „Електрокабел България”, а съвсем скоро предстои и реализацията на нова инвестиция, която ще разкрие над 750 работни места в града”, каза кметът.

27.05.laskar3
Жителите на двете населени места благодариха на кмета на Община Плевен за това, че ги посещава често и им предоставя възможност да изкажат лично вижданията си по проблемите пред него. Кметът се ангажира да бъдат осигурени 5 000 лв. за ремонт на църквата в Николаево, 2000 лв. за ремонт на здравната служба в Ласкар, както и да се изготви проект със съдействието на Община Плевен за изграждане на параклис в селото.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: