Комисия ще предложи в най-кратък срок решение на казуса с „Уличката на цветята”

30.04.2015 10:53

Близо час и половина продължиха дебатите в местния парламент днес за бъдещето на Уличката на цветята. До горещата дискусия се стигна след като съветник Дачев предложи точката да влезне за обсъждане в дневния ред на сесията.

ses1
Стана ясно, че на 6 юни изтича договорът на цветарите за разположените от тях временни съоръжения – павилиони на общински терен. Кметът проф. Стойков обясни, че има влязал ПУП в сила и решение на Върховния административен съд, от което следва че собственикът на имота, граничещ с павилионите, има пълно право да изпълни инвестиционното си намерение. Съветник Спартански потвърди изнесената информация от кмета. Проф. Стойков предложи на цветарите павилионите да бъдат преместени на общински терен – срещу Спортно-информационния център, като разходите по изграждане на инфраструктурата да бъдат поети от общината. Според съветник Спартански по подходящо би било пространството пред Дома на книгата на площад „Стефан Стамболов”. В крайна сметка, по предложение на съветник Ева Маринова, местният парламент гласува да бъде създадена Комисия, която в максимално кратък срок да излезе с предложение за гласуване по казуса. В нея влязоха Георг Спартански, Илка Илиева, Любка Костова, Станислав Иванов, Ева Маринова, Христомир Христов, Пенчо Карагьозов, като за председател бе избран Илка Илиева.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: