Към игрите от миналото се върнаха малчугани от ОДЗ „Първи юни“ – Плевен (галерия)

26.04.2015 9:11

26.04.odz1

44 учители от страната гостуваха в ОДЗ „Първи юни“ – Плевен в рамките на Осмата научна конференция по предучилищно възпитание „Водим бъдещето за ръка“, която се проведе в Плевен от 22 до 24 април. „В избора на тема решихме да насочим поглед назад към миналото, макар да знаем, че децата трудно изграждат представа за историческо време. Макар и трудна за осмисляне, тази представа трябва да се гради и връзката между минало, настояще и бъдеще не бива да се разкъсва“, сподели директорът на детското заведение Александра Иванчева.

26.04.odz2
Наблюдаваната от гостуващите учители образователна ситуация беше изпълнена от старши учител Даринка Василева във втора група „Слънчо“. Самата ситуация е продължение на eTwinning проект, по който ОДЗ „Първи юни“ работи с партньори от Полша и Португалия. „Имахме обща идея да покажем на малките какви са били играчките на децата в миналото, създавани най-често от ръцете на близките им хора. Няма съмнение, че този вид творчество е белязан с много любов, разказа г-жа Иванчева.
По думите на директора, родителите на малчуганите от детското заведение преди година лесно са се запалили от идеята да създават играчки от плат, конци, парцалки, дърво и метал и тези играчки носеха особена топлина от вложеното чувство.

26.04.odz3
Организираната в група „Слънчо“ ситуация трябваше да придаде устойчивост на идеите на проекта “Детска градина без играчки“. Парцалените играчки присъстваха в занималнята. Учителят побеседва с децата на тема: „Какво означава думата „минало“?“, а предположението на малките, че то е било отдавна, когато не е имало магазини за играчки, насочва към една действителна реалност. А за да ги пренесе в представите им още по-близо до действителното минало, учителят им предложи да участват в неособено популярните вече народни игри с броилки, които носят своята прелест със забавната си състезателност.
Предназначението и на беседата, и на игрите, беше да създаде у децата нагласа за по-творчески труд. Идеята беше малките да опитат сами да създават кукла от лесни за набавяне материали – дървена лъжица, разноцветни ластичета и телчета, парчета плат и флумастер за доукрасяване.

26.04.odz4
Учителят беше избрал достъпен, но твърде нестандартен начин за изработване на играчка от самите деца. Самите те погледнаха с любов създаденото от ръцете им, учудени, че са го направили. Но детското въображение се активизира веднага. Куклите в ръцете на децата поведоха разговори помежду си и започна някаква спонтанна театралност, която не беше инициирана от техния учител, чиято реч звучеше стихотворно и ритмично в текст, който се създаваше в момента. А Даринка Василева, която отлично владее похватите на сугестията, играеше с глас, мимика, тембър, жестове и тяло и показваше как едно творческо вдъхновение може да се пренесе от душата на учителя в душите и действията на децата.
Текст и снимки: Александра Иванчева

26.04.odz5

 

26.04.odz6

 

26.04.odz7

 

26.04.odz8

 

26.04.odz9

#тагове:

НАЙ-НОВИ: