„Вестник без име“ издават по проект осъдени от Затвора в Плевен

17.04.2015 12:51

17.04.zatvori1

Проектът „Свобода зад решетките” бе представен днес в пресклуба на БТА в Плевен. Той се реализира от Сдружение „Младежки форум 2001” – Разград от март 2015 и е подкрепен от Норвежки финансов механизъм 2009-2014, чрез Министерство на правосъдието по Програма BG 15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане”. В пресконференцията взеха участие посланикът на Кралство Норвегия в България Нейно Превъзходителство Гюру Катарина Викьор, Росен Желязков – главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието; Иван Петков – началник на Затвора в Плевен, Диляна Георгиева – ръководител на проекта.

17.04.zatvori2
Дейностите на проекта, който ще продължи до март 2016-а, са насочени към служителите от местата за лишаване от свобода, в частност Затвора – Плевен и лицата, които изтърпяват наказания „лишаване от свобода”. Проектът предвижда разработване и реализиране на програми за обучение на служители и осъдени лица (роми и други малцинствени групи, наркозависими и хора с увреждания). Реализирането на проекта ще спомогне за повишаване мотивацията и придобиване на ключови компетентности от служителите на затвора в Плевен и ще допринесе за разширяване на професионалните им знания и умения. При осъдените лица идеята е да се повиши тяхната активност и постепенно те да бъдат подготвени за живота на свобода. Трайно въздействие върху целевите групи ще се постигне чрез разработването на специализирани програми, подпомагащи ефективната работа на служителите в затвора, а също така превъзпитаващи осъдените. Предвидено е издаването на Наръчник за обучение на специалисти, които работят в местата за лишаване от свобода, както и Помагало със специализирани програми за работа с осъдени на лишаване от свобода лица. Експерт по проекта активно ще работи с група осъдени лица за издаването на „Вестник без име“. Общият бюджет на проекта е 217 113.08 лв., от които 195 403 лв. донорски средства.

17.04.zatvori3
Ръководителят на проекта Диляна Георгиева отбеляза, че затворът в Плевен не е избран случайно, тъй като в него са представени три от общо петте целеви групи, а именно – роми, наркозависими и хора с увреждания. Освен това, през последните години констатациите за него са положителни, което го превръща в адекватен обект на последващи интервенции за последваща промяна, посочи Георгиева.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: