Геозащитно съоръжение ще защитава Никопол от високите води на Дунав

08.04.2015 10:47

8.04.nikopol1

Вчера, в присъствието на много граждани и гости, с официална церемония „Първа копка” в Никопол бе дадено началото на строителните дейности за изграждането на един от най-крупните обекти на територията на общината – геозащитно съоръжение по брега на река Дунав. Това съобщават от пресцентъра на Общината. Бенефициент по проекта е Община Никопол – водещ партньор, а Община Турну Мъгуреле е партньор по същия. Разработването и реализирането на проекта е резултат от усилията на местната власт през последните години. Предвид сериозните проблеми, които създават високите води на река Дунав за населението, Общински съвет – Никопол още през 2009 г. взе решение Общината да участва с Проект за европейско финансиране, който днес е факт.
Участие в събитието взеха гости от град Турну Мъгуреле, водени от Флорин Кристя – зам.-кмет на Общината, общински съветници, представители на фирмата строител, ръководители на институции, кметове на населени места и граждани. Общият бюджет на проекта е 4 850 856 евро, от които 84,82% са осигурени от ЕФРР, 13% от румънският и българският държавен бюджет и 2,18% от собствен принос на бенефициентите. В допълнение на изграждането на геозащитната стена, в рамките на проекта е предвидено и първоначално залесяване на 56 000 хектара неземеделски земи в землището на Община Никопол.

8.04.nikopol2
Във встъпителното си слово кметът на Община Никопол, зам.-кметът на Община Турну Мъгуреле и инж. Емил Станчев – ръководител на обединение „Поис Дунав 2015” – изпълнител на обекта, подчертаха ползите за хората и региона от крупната инвестиция. „Предвид поставените цели и очаквани резултати, изграждането на геозащитното съоръжение е един амбициозен проект, чието изграждане ще допринесе за предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле и ще спомогне за опазване на околната среда, за подобряване условията и качеството на живот на нашите граждани“, подчерта в словото си Емил Бебенов.
Подготовката и изпълнението на проекта станаха възможни благодарение добрата воля, желанието и поетите ангажименти от страна на изпълнителната власт в лицето на МРР на България и Министерството на развитието, благоустройството и жилищата на Румъния, както и на ръководствата на двете общини. Основните строителни дейности ще се извършват на територия от 1290 м по поречието на р. Дунав в регулацията на Никопол, където ще бъде изградена шпунтова стена на 80 см зад съществуващата корона.

8.04.nikopol3
Проектът, който ще приключи в края на 2015 г., ще реши някои много важни за региона проблеми, а именно: ще допринесе за предотвратяване на ерозирането на Дунавския бряг и осигуряването на ефективна защита от наводнения, за повишаване на техническия и стратегически капацитет на органите на местната власт за съвместно управление на Стратегията за превенция на наводнения, за повишаване на информираността относно опазване на околната среда и защита на местното население от наводнения, което са и специфичните цели на проекта. Изпълнението на дейностите по проекта ще окаже положително въздействие върху околната среда и опазването на общественото здраве.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: