92-ма бакалаври и магистри от Факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен се дипломират на 7 април

30.03.2015 13:38

30.03.mu

На 7 април, вторник, от 11 ч. в зала „Магнум“ на Втора клинична база „Проф. д-р Марин Ганчев” е насрочена промоцията на бакалаври и магистри от специалностите във Факултет „Обществено здраве” на Медицински университет – Плевен. На тази дата се дипломират общо 92-ма бакалаври и магистри от три специалности на Факултет “Обществено здраве”: 19 бакалаври от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, випуск 2014; 14 бакалаври от специалност „Опазване и контрол на общественото здраве“ – първи випуск от откриването на специалността, 2014; 19 бакалаври от специалност „Управление на здравните грижи”, випуск 2015; 40 магистри от специалност „Управление на здравните грижи“, випуск 2014 и 2015.
Общо 42-ма или 46% са дипломантите с отличен успех. От тяхно име приветствие ще поднесат Велислава Василева – бакалавър в специалност „Опазване и контрол на общественото здраве“ и Исмаил Исмаил – бакалавър в специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“. Гости на церемонията ще бъдат проф. Лучана Каеназо – професор по съдебна медицина и биоетика в Университет Падуа, Италия и проф. Ренцо Пегораро – професор по биоетика в същия университет и главен секретар на „Фондационе Ланца“ – център за проучвания в областта на етиката, биоетиката и етика на околната среда. Двамата учени пристигат в Плевен за участие в научния форум „Ден на биоетиката“, който ще се проведе на следващия ден – 8 април в Телекомуникационния център на МУ – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: