Обявиха обществена поръчка за реконструкция на Посетителския център в ПП „Персина“

13.03.2015 15:19

13.03.persina

Природен парк „Персина“ информира, че на 13 март в Регистъра на обществените поръчки е публикувана открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “СМР на обект „Реконструкция на сградата на Посетителски център на ПП „Персина“ и ремонт на дребномащабна инфраструктура на територията на парка по проект “Устройство и управление на Природен парк „Персина“. Прогнозна стойност на поръчката е 199 000 лева без ДДС, а крайният срок за подаване на оферти e 17 часа на 15 април.
Документацията за участие е достъпна в секция „Профила на купувача“ на интернет страницата на ПП “Персина“ – www.persina.bg.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: