Днес в Плевен се открива Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества

12.03.2015 7:37

Днес в Плевен се открива Националната среща на общинските предприятия и търговски дружества. Двудневният форум се организира от НСОРБ и НСОРБ – Актив ЕООД за втора поредна година. Тази година той се провежда с любезното съдействие и подкрепа на общината-домакин Плевен.

9.03.nsorb_
В събитието се очаква да се включат широк кръг представители от общините – ръководители и експерти от общинските фирми и търговски дружества, председатели и членове на ресорни комисиив общинските съвети, кметове и заместник-кметове, служители на общинските администрации и др. Срещата се провежда под патронажа на Цецка Цачева, председател на Народното събрание.
В рамките на форума ще бъдат обсъдени актуални въпроси в нормативната уредба и практика,както и важни проблеми и решения за стопанските субекти на общините. В програмата са предвидени ичетири паралелни сесии по предмет на дейност. Основните теми в тях са: комунални услуги – механизми за повишаване конкурентоспособността и постигане на финансова устойчивост; обредни дейности – обхват и качество на услугите, необходимост от промени в нормативната уредба;общинско здравеопазване – реанимация или евтаназия; различни сфери на дейност и разнообразни услуги – еднакви предизвикателства и специфични решения. За участие в паралелните сесии са поканени представители на МОСВ, МЗ, КЗК и ресорни парламентарни комисии.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: