Ръководството на МУ – Плевен обявява конкурс за „Най-изявен студент за 2015 г.”

11.03.2015 11:37

11.03.mu

Във връзка с предстоящото честване на 24 май Ръководството на МУ – Плевен обявява конкурс за „Най-изявен студент за 2015 г.”. Наградата е комплексна и се присъжда на български и чуждестранни студенти, представители на всички основни звена, които имат отличен успех и активна научна дейност. Ще бъде присъдена и поощрителна награда на чуждестранен студент, усвоил най-добре български език.
Желаещите да участват в конкурса представят следните документи: за успех – уверение от съответната Студентска канцелария; (от последните 2 семестъра) за активна научна и кръжочна дейност – грамоти, сертификати, текстове на статии, служебни бележки от катедри и др.; за отлично усвояване на български език от студент АЕО – препоръка от преподавателите по български език от ДЕСО.
Кандидатите за приза следва да подават документите си за участие в конкурса до 24.04.2015 г. в Учебен отдел, стая 207, Ректорат на МУ. Представените документи ще бъдат разгледани от комисия, назначена от Ректора. Имената на отличените ще бъдат публикувани на сайта на университета, а наградите ще се връчат на тържеството по повод 24 май.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: