Живелите в чужбина, които ще гласуват наесен в Плевен, заявяват регистрация по настоящ адрес

09.02.2015 14:47

9.02.esgraon

За да упражнят правото си на глас, лицата с настоящ адрес в чужбина е необходимо да заявят адресна регистрация по настоящ адрес в България 6 месеца преди датата на провеждане на изборите, напомнят от ЕСГРАОН – Плевен. Това е в съответствие с изискванията на Избирателния кодекс и във връзка със съставяне и отпечатване на избирателните списъци за предстоящите през есента избори за общински съветници и кметове на общини.
За целта заинтересуваните лица трябва да се явят в Община Плевен, отдел ЕСГРАОН, ул. “Сан Стефано” № 1 (сградата на ДКЦ-2, етаж 1) всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: