В НУ „Отец Паисий” се радват на нова високоскоростна Wi-Fi връзка

07.02.2015 10:01

7.02.wifi

НУ „Отец Паисий” реализира проект по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” на стойност 5000 лв. В резултат е изградена нова безжична мрежа за високоскоростен интернет достъп, като е захранена с необходимото техническо оборудване и малката сграда на училището, в която до момента нямаше интернет-връзка. Учители и ученици ползват вече новата придобивка, като по този начин се повишава ефективността на образователния процес и мотивацията на учениците за учене през целия живот.
Учителите имат възможност да обогатяват учебното съдържание, да включват творчески елементи в преподаването, като използват разнообразен софтуер, а също така да се обучават и повишават квалификацията си онлайн или чрез електронна поща. Учениците със специални образователни потребности се включват по-ползотворно в учебния процес. Използването на интернет в училище създава подкрепяща среда за учене, като учениците си набавят допълнителни материали и дейности.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: