100 години навърши жител на Кнежа – ветеран от Втората световна война

28.01.2015 8:15

28.01.veteran

Министърът на отбраната на Република България Николай Ненчев подписа заповед за награждаване с грамота на ветерани от Втората световна война навършили 100 години през месец януари. В България през този месец 100-годишните юбиляри са четирима, а един от тях е и ветеранът от Кнежа Димитър Иванов Пресолски.
От Централния управителен съвет на Съюза на ветераните от войните на България изпратиха до ветерана Димитър Пресолски грамота, поздравителен адрес и плакет „Ветеран от войната”. Областният съвет на СВВБ – Плевен изпрати „Поздравителен адрес”.
Председателят на ОС на СВВБ в Плевен о.з. полковник Иван Смарандов уведоми началника на Областно военно окръжие – Плевен подполковник Алексей Царков за получените грамоти и поздравителни адреси до юбиляра. Съвместно с Община Кнежа и експерта от Областно военно окръжие – Плевен за община Кнежа – Евгени Дреновски, се създаде организация за посещение в дома на юбиляра и поднасяне на поздравления.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: