Дарин Ангелов ще участва в първото заседание на Съвета по регионална политика

26.01.2015 11:25

26.01.darin

Председателят на Общински съвет – Плевен Дарин Ангелов ще участва в Първото заседание на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството, което ще се проведе днес в София. Със заповед на министъра е определен поименният състав на Съвета, в който Дарин Ангелов – председател на Общински съвет – Плевен, е включен в състава му, като представител на Северозападен район. Съветът работи на обществени начала и е форма на партньорство между централната държавна власт, органите на местното самоуправление и неправителствените организации.
На първото заседание Съветът по регионална политика ще обсъди последващите оценки за изпълнението на регионалните планове за развитие за периода 2007-2013 г. и актуализиран социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”. Управляващите органи на Оперативните програми ще представят информация относно състоянието и готовността на оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: