Започна събирането на местните налози за 2015-а

20.01.2015 16:34

20.01.danaci

С промените в Закона за местните данъци и такси в края на 2014 г. отпадна датата 1 март като начало на кампанията за плащане на местни данъци и такси за текущата година, информират от пресцентъра на Община Плевен. Отдел „Приходи от местни данъци и такси” вече извърши облагане за 2015 г., в резултат на което плащането за тази година е възможно за всички данъци и такси, администрирани от Отдела. Непроменени остават крайните дати за разсрочено плащане на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите целия размер на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства в пълен размер до 30 април се прави отстъпка от 5%.
Няма промени в размерите на данъците и таксите на територията на Община Плевен спрямо предходната година. Внасянето на местните налози може да се извърши на касите в Отдел „Местни данъци и такси”, намиращ на ул. „П. Р. Славейков” № 21, от 8,30 часа до 16,45 часа без прекъсване. Плащания могат да се извършват и по банков път по сметка на Община Плевен в ТБ Инвестбанк АД Плевен. Банковата сметка е: BIC IORT BGSF , IBAN BG73IORT73808438100000, код на плащане 44 21 00 – данък недвижими имоти, 44 24 00 – такса битови отпадъци и 44 23 00 – данък превозни средства.
За дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2015 г. до началото на месец март собствениците ще получат съобщения. Заплащането на задълженията може да се извършва в касовия салон по ЕГН и Булстат, без да се представя съобщение.
Проверка на задълженията от данъци и такса битови отпадъци на граждани и фирми може да се извършва и в сайта на Община Плевен www.pleven.bg. За невнесените задължения от минали години се начисляват лихви за просрочие и се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез НАП и частни съдебни изпълнители.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: