Одобрен е проект за ремонт на Пеещия фонтан и водните огледала

19.01.2015 16:37

19.01.fontan

Одобрение получи вторият етап на проекта на Община Плевен „Обновяване и модернизация на физическата среда чрез реконструкция на Централната пешеходна зона на град Плевен”, реализиран по ОП „Регионално развитие”. Предстои Общинският съвет да одобри подписването на анекс за удължаване срока на договора. Първият допълнителен обект в рамките на втория етап са трите „Водни огледала” с обща площ 1 408 кв. м. Стойността на тяхната рехабилитация е 499 571,02 лв. Очаквани резултати от изпълнението на дейностите са: основно ремонтирани водни съоръжения с площ 259 кв.м.; озеленени площи – 273 кв.м.; полагане на декинг – 158,5 кв.м.; рехабилитирана пешеходна зона – 717,5 кв.м.; ремонтирана машинна зала; изградена нова система ефекти, посредством съвременни енергоефективни решения за водна и светлинна архитектура; намалени разходи за вода и електричество и въвеждане на нови стандарти; създадена екологична и комфортна околна среда.
„Пеещият фонтан” фонтан в Градската градина, с обща площ 1253 кв.м, е вторият подобект, който ще бъде обновен за 435 457,67 лв. Очакваните резултати са: озеленени площи – 405 кв.м.; основно ремонтирани водни съоръжения – 98,5 кв.м.; рехабилитирана пешеходна зона – 749,5 кв.м.; санирано машинно помещение; изградена нова система ефекти, посредством съвременни енергоефективни решения за водна и светлинна архитектура; намалени разходи за вода и електричество и въвеждане на нови стандарти; създадена екологична и комфортна околна среда.
Дейностите по проекта ще стартират веднага след подписване на договора за реализация на втория етап от проекта.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: