С над два пъти се увеличиха за седмица болните от грип в Плевен

12.01.2015 12:46

12.01.flu

За периода от 5 до 11 януари в отдел ПЕК на РЗИ – Плевен са регистрирани общо 21 заболявания, срещу 22 за предходната седмица, информират оттам. От групата на чревните инфекции е съобщен 1 случай на ентероколит в Кнежа, като за предходната седмица са регистрирани 5 случая на чревни инфекции. От групата на капковите инфекции са съобщени 20 случая, срещу 17 за предходната седмица. По нозологични единици и населени места те се разпределят както следва: 1 скарлатина в Плевен; 17 варицели – 12 в Плевен, 3 в Белене и по 1 в Горни Дъбник и Телиш и 2 туберкулози в Плевен. От групата на трансмисивните инфекции няма регистрирани случаи, както и за предходната седмица. От групата на невроинфекциите е регистриран 1 случай на остра вяла парализа в Дисевица, като за предходната седмица няма съобщени случаи.
Заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания през периода за Плевен е 219,25%00, срещу 97,01%00 за предходната седмица, като нивото на заболеваемостта за областния град е с високи за сезона стойности.
За периода през кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН са преминали общо 26 лица (13 първични и 13 вторични), като за предходния период няма регистрирани пациенти.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: