Дават на търг помещение за аптека в Коиловци

12.01.2015 13:05

12.01.koilovci

Община Плевен обяви публичен търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците за отдаване под наем за срок от 5 години на общински недвижими имоти, представляващи помещения за аптека с обща площ 52 кв.м., както следва: стая № 1 с площ 20,00 кв.м., стая № 2 с площ 12,00 кв.м., склад с площ 5,00 кв.м., санитарен възел с площ 5,00 кв.м. и коридор с площ 10,00 кв.м. Въпросните се намират на първия етаж на Здравната служба в Коиловци.
Началната месечна наемна цена за помещенията е в размер на 72 лв. без ДДС. Депозитът за участие в търга е 400 лв. Желаещите да огледат имота да се обръщат към служителите на кметство Коиловци – всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа. Търгът ще се проведе на 22 януари от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: