Магистрала „Хемус“. Разгледаха и съгласуваха идейния проект!

18.12.2014 17:24

На заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията бе разгледан и съгласуван идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус”(Етап 1) – участък от трасето на територията на Плевенска област. Заседанието бе председателствано от областния управител Ралица Добрева. В него взеха участие заместник областните управители арх.Бойко Балтаков и Красимир Иванов, представители на Службата по геодезия, картография и кадастър, дирекция АКРРДС в Областна администрация – Плевен, Областна дирекция “Земеделие”, БДДР, Областно пътно управление, Регионално управление по горите – Ловеч,” ВиК” и „ЧЕЗ”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Представени бяха основните технически характеристики на идейния проект за доизграждане на автомагистрала Хемус в частта й, касаеща трасето на територията на Плевенска област.
Участък 3- Летница-Александрово е с дължина 29,080 км. Връзката с Път ІІІ-301 е развита като „полудетелина”, без реконструкция на съществуващия път. Магистралата пресича р.Осъм и Ж.п. линия №24, Троян Свищов. Участък 4: от Летница – Александрово до Бутово-Павликени е с обща дължина 33,200 км. И тук връзката на Автомагистралата участъка става с „полудетелина”. Участък №5 обхваща отсечката от Бутово-Павликени до Русе-Велико Търново под с. Катуница. Дължината му е 32,611 км. Пресичането става посредством пътен възел „детелина”. Като първокласният път пресича магистралата с пътен подлез. В този участък има три пътни възела. Допустимата скорост на движение, заложена в проекта е 140 км/час.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
По време на заседанието на Областния експертен съвет стана ясно, че се предвижда изграждането на две платна за движение с по 2 ленти с ширина 3,75 метра всяка. Аварийните платна са по по 2.5 метра във всяка посока. Настилката ще бъде четирипластова. Големите съоръжения са общо 41.
Областният експертен съвет по устройство на територията реши цялата документация, представена от вносителя да се изпрати на Община Белене, Община Пордим и Община Левски, които до края на м. януари да представят становища по проекта.

Текст и снимки – Пресцентър на Областна администрация Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: