Обсъдиха мерки за предотвратяването на инфлуенца по птиците в Плевенска област

12.12.2014 12:06

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В Заседателната зала на Областна администрация–Плевен вчера се проведе заседание на Областната епизоотична комисия, председателствано от заместник-областния управител на Плевен Красимир Иванов. На заседанието присъстваха представители на Областна дирекция по безопасност на храните, Регионална здравна инспекция, Областна дирекция „Земеделие”, Регионална инспекция по околната среда и водите, Държавно горско стопанство, Ловно-рибарско дружество, Областна дирекция на МВР –Плевен и РДПБЗН-Плевен.
Обсъдени бяха мерки за предотвратяване на инфлуенца на територията на Плевенска област, представена бе информация за актуализираната програма във връзка с възникнала епизоотия на син език на територията на страната през 2014 г. и бяха коментирани възможни конкретни действия. На заседанието на епизоотичната комисия бе обсъдена и информация във връзка с жалби на граждани за отглеждане на животни в населени места т.нар. „задни дворове” и бяха коментирани препоръки за предприемане на конкретни действия в тази насока.
С решение на Областната епизоотична комисия кметовете на Общини се задължават да издадат заповеди до кметовете на населени места за спазване разпорежданията на Заповедта на Изпълнителния директор на БАБХ. Областна дирекция по безопасност на храните ще информира собствениците и управителите на птицевъдните обекти за изпълнение на изискванията на заповедта на Изпълнителния директор на БАБХ. Освен това служители на дирекцията ще извършат съвместни проверки с Орнитоложки и Ловно рибарски дружества, както и с Държавни горски стопанства Дунав за наличие на болни и умрели диви птици. Ветеринаромедицинският контрол в животновъдните обекти за спазване на мерките за биосигурност и изпълнение на заповедта също са отговорност на ОДБХ. От там ще извършват периодични клинични прегледи и вземане на сондажни проби за вирусологично изследване на домашни и диви птици. С цел приемане на мерки за предотвратяване възникването на инфлуенца по птиците на територията на Плевенска област трябва да се проведат заседания на общинските епизоотични комисии. Предвижда се изготвяне на предложение до Министерство на финансите за предвиждане на средства в бюджета за 2015 г. за дезинсекционни мероприятия от общините на Плевенска област за ограничаване на популацията от комари. На общинските кметове се препоръчва да актуализират нормативната си база и да осъществяват контрол на обекти от ІІІ категория, съгласно Закона за ветиринарномедицинска дейност.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: