Още 2 седмици имат плевенските малчугани да посочат с рисунка на кого да помогне ЧЕЗтър

16.11.2014 13:20

16.11.cez

Виртуалният герой ЧЕЗтър, основен герой на микросайта на ЧЕЗ „Инвестираме в България“ (investiramevbulgaria.com), вече получава детски рисунки за конкурса „Моето приключение с ЧЕЗтър“, съобщиха от електроразпределителното дружество. Темата „Искам ЧЕЗтър да помогне на…“ кани участниците да представят важна според тях обществена кауза, която се нуждае от подкрепата на ЧЕЗтър.
Конкурсът започна на 15 октомври и ще продължи до 30 ноември. В получените до момента рисунки предложенията на децата на кого да помогне ЧЕЗтър варират от опазването на околната среда до възможностите за разумно използване на електроенергия.
В надпреварата могат да се включат всички деца до 12 години, живеещи на територията на Западна България, където ЧЕЗ развива дейност. Детските творби трябва да бъдат изпращани по пощата на адрес: гр. Плевен, ул. „Дойран“ 73, стая 305, за Първолета Митева, или по имейл – на [email protected]. Желателно е рисунките да са с формат, не по-голям от А3 и да бъдат придружени от кратко описание на каузата, която детето смята, че трябва да бъде подкрепена. Няма изисквания за изобразителната техника.
ЧЕЗ ще подпомогне каузите, предложени от победителите в трите възрастови групи – до 6, до 9 и до 12 години. Освен подкрепа за идеите, избраните участници ще получат и по един комплект „Енциклопедия на знанието”. Описание на конкурса, както и правилата за участие в него, могат да бъдат намерени на уебсайтовете на ЧЕЗ – http://www.cez.bg и http://www.investiramevbulgaria.com/, и на Фейсбук страницата „We care“ (https://www.facebook.com/www.cez.bg).
Инициативата „Моето приключение с ЧЕЗтър“ е част от програмата за корпоративна социална отговорност на ЧЕЗ „Инвестираме в България“, в рамките на която ЧЕЗ подпомага финансово и чрез доброволчески инициативи различни сфери от обществения живот в регионите в Западна България. По програмата се субсидират проекти в областта на енергийната ефективност, градската среда и природата и млади таланти от различни сфери. От стъпването си в България преди 10 години ЧЕЗ инвестира над 580 000 лева в инициативи в сферата на корпоративната социална отговорност. Подробна информация за социално отговорните проекти на компанията е публикувана на investiramevbulgaria.com.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: