С бързи глоби от 10 до 50 лева Общината ще гради поетапно „естествен рефлекс за въздържане от извършване на административни нарушения“..

12.11.2014 13:08

obshtinapl

В случаи на маловажни нарушения контролните органи налагат с фиш глоба от 10 до 50 лева. При оспорване и отказ от плащане – следва акт за административно нарушение по общия ред. Това се предвижда в проект на Наредба за допълнение на нормативни актове на Общински съвет Плевен. Очакваните резултати в предложението на кметската администрация: „ поетапно изграждане у болшинството членове на общността на естествен рефлекс за въздържане от извършване на административни нарушения“..

#тагове:

НАЙ-НОВИ: