Общинарите плашат кучетата… с Наредба

07.11.2014 8:05

С ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Плевен може да се запознаете на официалния сайт на Община Плевен. Документът, който най-вероятно ще се дебатира на ноемврийската сесия на местния парламент, регламентира ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГРАЖДАНИ, УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ЛИЦА И ИНСТИТУЦИИ ПО ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НA БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА, МЕРКИ ПРИ АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ ОТ СТРАНА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ кучета, както ОТГОВОРНОСТ ЗА ТРУПОВЕ НА ЖИВОТНИ КОНТРОЛ.

kuche

Предвиждат се следните забрани: 1. на живущи в сгради в режим на етажна собственост, и на собственици на други имоти, да допускат безпрепятственото преминаване или пребиваване на безстопанствени животни в съответните имоти. Разпоредбата има за цел да не се възпрепятства улова на безстопанствените животни и ограничаване възможностите за повишаване популацията на безстопанствените животни. 2. на лица под чиито надзор и грижи са безстопанствени кучета (т.нар. лица по чл.47, ал.3 от Закона за защита на животните) да връзват и обгрижват животните чрез изграждане на подслони, навеси, ограждения, къщички и др. в около блокови пространства и други обществени места. Разпоредбата има за цел саморегулиране на популацията – насищане на средата с обработени / кастрирани кучета, които да не позволяват навлизане в периметъра на некастрирани кучета. 3. улов и обработка на безстопанствени животни от лица, без необходимите за целта квалификации, правомощия и разрешителни документи, разписани в специализираното законодателство. 4. изнасянето на храна и вода за безстопанствените кучета на обществени места. Забраната не се отнася за лицата по чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните, но същите носят отговорност за поддържане чистотата на градската среда в района на обгрижване на кучето. 5. на собственици на некастрирани домашни кучета да допускат любимците си до контакти с безстопанствени животни водещи до заплодяване на последните. 6. на всички постоянно живущи, временно пребиваващи и гости, на Община Плевен нехуманно отношение и проява на жестокост, и насилие, над безстопанствени животни. 7. загробването на безстопанствени и домашни кучета на произволно избрани места.
Още от проекта за Наредбда може да прочетете на адрес: www.pleven.bg

#тагове:

НАЙ-НОВИ: