Две трети от проверките на джипитата в Плевенско са констатирали нарушения!

07.11.2014 8:45

За деветмесечието на настоящата година са извършени общо 1093 проверки, от които – 678 медицински и финансови проверки на изпълнители на извънболнична медицинска и дентална помощ, 292 медицински и финансови проверки на изпълнители на болнична помощ и 123 финансови проверки на аптеки. Това информират от РЗОК Плевен.

rzok (1)
Констатирани нарушения при осъществения контрол:
При изпълнителите в извънболнична помощ
В 69% от проверките на дейността на общопрактикуващи лекари са открити нарушения.
В 52% от проверките на дейността в специализирана медицинска помощ и лаборатории са установени нарушения.
При изпълнителите на дентална помощ при 63% от извършените проверки са констатирани нарушения.
Най-честите нарушения, констатирани при медицинските проверки са:
Нарушения, свързани с договорените по вид и обем медицински дейности и изследвания;
Нарушения на условията и реда за предписване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели;
Нарушения на установените изисквания за работа с първични медицински документи.
Най-честите нарушения при извършените финансови проверки са:
Нарушения на установените изисквания за работа с медицинска документация с изключение на случаите на явна фактическа грешка;
Нарушаване на изискванията за предоставяне на информация по чл. 64а от ЗЗО;
Нарушения по отношение на договорените по вид и обем дентални дейности.
В резултат от осъществения контрол РЗОК-Плевен е издала наказателни постановления за налагане на глоби/ санкции на изпълнителите на извънболнична медицинска и дентална помощ в размер на 43 410 лв. За периода са начислени суми за възстановяване на неоснователно получени суми в размер на 27 728 лв.
През периода РЗОК-Плевен е прекратила частично изпълнението на индивидуален договор за специализирана извънболнична помощ поради констатиране на отчетена, но неизвършена дейност от изпълнителя.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: