Плевенският феномен „9/9“ – Дочко Дочев, отказа да е депутат

08.10.2014 8:10

8.10.dochko

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Дочко Димитров Дочев – регистриран кандидат за народен представител от кандидатската листа на ПП ГЕРБ в 15-ти МИР – Плевен за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., с което лицето заявява желание да бъде заличен от кандидатската листа. Както писахме, деветият в листата на ГЕРБ Дочев, чийто номер съвпада и с този на партията, събра 2617 преференциални гласа и името му упорито се спрягаше за новото Народно събрание.
Централната избирателна комисия е счела, че заявлението е подадено преди изтичане на срока по чл. 300, ал. 2 от ИК за обявяване имената на избраните народни представители. По същество заявлението представлява оттегляне на съгласието на кандидата по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК за участие в изборите, което е необходимо изискване за регистрация. При положение, че такова съгласие вече не е налице, ЦИК не може да обяви лицето за избрано от конкретната кандидатска листа.
В случая е налице изявление за отказ от страна на Дочко Димитров Дочев да бъде обявен за избран в кандидатската листа на ПП ГЕРБ в 15-ти МИР, който обвързва ЦИК и прави невъзможно вземане на решение по реда на чл. 300, ал. 2 от ИК спрямо това лице.
С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Дочко Димитров Дочев следва да бъде заличен от листата на ПП ГЕРБ в 15-ти МИР за избиране на народни представители на произведените избори на 5 октомври 2014 г. и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2 и във връзка с чл. 255, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: