Състоянието на местната икономика е катастрофално, според 75% от анкетираните в проучване в Плевенска област

25.09.2014 13:29

Регионалното представително изследване е проведено между 2 и 9 септември 2014г. По домовете им са интервюирани 625 пълнолетни жители в 57 гнезда в 24 населени места на територията на МИР Плевен. Работено е с полустандартизирано интервю. Изследването е реализирано със собствени средства на Екзакта Рисърч Груп.

ob_pleven (1)

Данните показват, че няма обществена сфера, в която ситуацията в региона за последната година да не се е влошила. Единствено в сферата на транспортното обслужване позитивните оценки са съизмерими с негативните. Особено критични към развитието на област Плевен през последната година са хората заети в сферата на частния бизнес.

Най-драматично е влошена ситуацията в сферата на материалния стандарт и благосъстоянието на хората. Така мислят три четвърти от интервюираните.
Според две трети пък безработицата в региона е извънредно тежък проблем.
Тези два големи проблема в равна степен засягат както градското, така и селското население в областта.
Според две трети от интервюираните състоянието на местната икономика е катастрофално. Този проблем е сочен като особено тежък от жителите на град Плевен.
Състоянието на пътищата и улиците продължава да бъде невралгична тема. Над половината от интервюираните преценяват ситуацията в този сектор като влошена. Пътищата са сочени като основен проблем от жителите на по-малките населени места в областта, докато лошото състояние на улиците засяга в равна степен както жителите на града, така и тези на селата.
Здравното обслужване през последната година е разочаровало главно жителите на град Плевен. Състоянието на обществения ред и сигурността тревожи предимно жителите на по-малките населени места в региона. Земеделието и социалното подпомагане се влошават главно според жителите на селата.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: